­

phone

logo O&O

tekstbanner

De opleiding tot kynologisch instructeur van O&O is geaccrediteerd door de Raad van Beheer.
De Raad heeft in 2013 de Commissie Kynologisch Instructeur geïnstalleerd. Die kreeg de opdracht om een vervolg te geven aan eerdere werkzaamheden om te komen tot een kwaliteitswaarborg van instructeurs die lesgeven aan eigenaren van honden. De eindtermen die al enige jaren terug waren vastgesteld dienen als basis.

Gezien het feit dat er meerdere opleidingen bestaan heeft de Raad ervoor gekozen om de aanbieders van deze opleidingen uit te nodigen om te komen tot een accreditatie van deze opleidingen. Ook O&O is op deze uitnodiging ingegaan. We hebben een toelichting kunnen geven op de wijze waarop wij onze cursussen samenstellen en aanbieden. Niet alleen de inhoud, maar ook de omvang van de cursus (aantal dagen, contacturen, praktijkuren) en het opleidingsniveau van onze docenten kwam aan bod.

De cursusmaterialen zijn door de commissie beoordeeld aan de hand van de eindtermen. Onze cursussen zijn geaccrediteerd. Iedere drie jaar zal een heraccreditatie moeten plaatsvinden. Het resultaat is dat cursisten die slagen voor de modules A, B en C en lesgeven bij een door de Raad van Beheer erkende verenging zich bij de Raad kunnen melden om benoemd te worden tot kynologisch instructeur. Iedere drie jaar dient een herbenoeming plaats te vinden op basis van bijscholingen. Instructeurs die de examens hebben behaald, maar niet lesgeven bij een door de Raad van Beheer erkende vereniging, kunnen zich melden bij de SPPD, het platform van professionele diergedragsdeskundigen.

O&O is lid van de Raad van Beheer en zal zich ervoor inzetten dat deze splitsing op basis van het lesgeven aan een door de Raad erkende of niet-erkende vereniging of school in de toekomst zal verdwijnen. Met name deze onduidelijkheid voor eigenaren van honden staat het zoeken naar kwaliteit in de weg.

Voor verdere informatie:www.houdenvanhonden.nl

Modules (onze bestsellers!)

Ken je hond

Gedrag en leerprincipes
Zonder complete instructeursopleiding toch meer weten van honden en hun gedrag (voorheen module A)
Lees meer

 

Module b

Didactiek en gezondheid
 een theoretisch fundament om verantwoord en eigentijds les te geven aan cursisten en hun honden
Lees meer

 

Module c

Kynologisch instructeur
 Vervolg op modules a en b - Voldoe aan de landelijke eisen met deze opleiding
Lees meer

 

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­