­

phone

desktop

Voor het deelnemen aan de cursussen van O&O geldt een aantal spelregels: de cursusvoorwaarden.
Iedereen die zich opgeeft voor een O&O-cursus verklaart daarmee akkoord te zijn met de cursusvoorwaarden.

Voorwaarden voor inschrijving en deelneming aan O&O-cursussen

Inschrijving
Cursussen staan alleen open voor diegene die persoonlijk lid of donateur is van O&O.
De toelating voor cursussen geschiedt op volgorde van binnenkomst en betaling.
Een formulier geldt voor één cursist en voor één cursus. Meervoudige opgaven op een formulier en onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet verwerkt worden.
Binnen 2 weken na inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging.
Indien een cursist inschrijft voor een cursus en nog niet volledig voldoet aan de voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een benodigde vooropleiding), wordt de cursist, totdat aan alle voorwaarden is voldaan, op een reservelijst geplaatst.
Inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de cursus .
Overleg omtrent deelname aan cursussen kan via het cursusbureau.

Betaling
Met het inschrijven verbindt de cursist zich tot deelname aan de cursus. Pas als het cursusgeld is voldaan zal de inschrijving als volledig in behandeling worden genomen.
Het inschrijfformulier biedt de mogelijkheid tot het machtigen voor automatische incasso van de cursusgelden.
Als de betaling via de machtiging is geïncasseerd geldt dit als betaling. Als het cursusgeld niet afgeschreven kan worden, is dus ook geen betaling gedaan.
Als het cursusgeld betaald wordt op andere wijze dan via een machtiging voor automatische incasso, dan wordt het bedrag verhoogd met 3,50 euro.
Incasso geschiedt na plaatsing. Doorgaans wordt in de drie weken voor aanvang van de cursus geïncasseerd.

Annuleren
Annulering kan alleen schriftelijk, gericht aan het cursusbureau.
Overleg omtrent annulering kan alleen met het cursusbureau.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang de cursus, wordt 20,00 euro in rekening gebracht dan wel geïncasseerd.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus, is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk, tenzij er sprake is van ziekte of ongeval. In geval van ziekte of ongeval moet binnen 30 dagen na de annulering een doktersverklaring worden overlegd. Na ontvangst van de doktersverklaring wordt 2/3 van het cursusgeld geretourneerd, eventueel verminderd met een evenredig deel van het cursusgeld voor de gevolgde cursusdagen. Het is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus een ander aan te melden die de plaats in de cursus overneemt, mits die ander op het moment van aanmelden aan alle voorwaarden voldoet om aan de cursus deel te nemen.

Deelname
Deelnemers dienen de aanwijzingen en richtlijnen van de cursusleiding op te volgen.
Deelnemers dragen er zorg voor dat zij en de door hen begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn.
Ook zorgen zij ervoor dat de door hen begeleide hond voldoende ingeënt is.

Klachten
Eventuele klachten over de kwaliteit van de cursus kan men schriftelijk indienen bij het de secretariaat:
Secretariaat O&O
Marijke de Rooij
Ittervoorterweg 91
6005 NP Weert

 

­

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan en je wordt als eerste op de hoogte gehouden van activiteiten, lezingen, acties, onderzoeksresultaten etc!

 

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06-12113055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­