­

phone

logo O&O

Sinds 2013 biedt O&O haar opleidingen aan in modules die je afzonderlijk, in je eigen tempo én in je eigen specialisatierichting kunt volgen.

We beginnen met:

 • module a:  gedrag en leerprincipes hond
 • module b:  theoretische basiskennis instructeur
 • module c:   instructeur opvoeden.

De combinatie van de modules a, b  en c gezamenlijk leiden je op tot kynologisch instructeur.


Module a en b zijn in de plaats gekomen van de 'oude' cursus algemene vorming en module c heeft de cursus 'omgang hond'vervangen.

Module a
Inhoud: In module a gaan we uitgebreid in op

 • houding
 • gedrag
 • leerprincipes
 • het black-boxmodel
 • spel en
 • rasspecifieke eigenschappen van de hond.

Voor wie?

 • module a is interessant voor mensen die meer van honden en hun gedrag willen weten, zónder dat ze een complete instructeuropleiding willen volgen
 • je kunt de module ook als opfrisser gebruiken als de cursus algemene vorming alweer een paar jaar geleden was
 • de module maakt tenslotte verplicht onderdeel uit van het diploma kynologisch instructeur.

    meer informatie >>>


Module b
In Module B komt aan bod:

 • didactiek
 • communicatie
 • veiligheid
 • opvoedings- en trainingsmaterialen
 • medische kennis en
 • verantwoord bewegen

Voor wie?

 • Module b richt zich specifiek op mensen die op een verantwoorde wijze lés willen geven aan honden en hun geleiders; op instructeurs dus
 • Het certificaat van deze module is verplicht als je kynologisch instructeur wilt worden.

meer informatie >>>


Module c
Module C – ‘instructeur opvoeden’ - maakt meer dan voorheen in de cursus omgang hond onderscheid tussen opvoeden en trainen. Bovendien is het examen losgekoppeld.

Route
Voor elke afzonderlijke module kun je een deelcertificaat behalen. Je hebt het certificaat van zowel module a als b nodig voor doorstroming naar module c of d.
Je kunt ervoor kiezen slechts een of twee modules te volgen, maar de combinatie van de modules a, b én c gezamenlijk leiden je op tot erkend kynologisch instructeur.

In nabije toekomst volgt module d: instructeur trainen. Het certificaat van module a en b zijn hiervoor je ‘toegangsbewijs’.

meer informatie >>>

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­