­

phone

logo O&O

tekstbanner

Hoogrisicohonen

 

Bijscholing voor kynologisch Instructeurs over lesgeven aan hoog-risicohonden

Op dit moment is er veel te doen over een bepaalde groep honden en hun houders in Nederland. Het gaat om de zogenaamde ‘hoog-risicohonden. De vele berichten in de media over ernstige bijtincidenten (verlies van weefsel, functie en/of de dood van de gebetene) en het grote aantal van deze honden in zowel de asielen als in verwaarlozings- en mishandelingssituaties, zijn ronduit  zorgwekkend.


O&O, de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en –Opleiding, leidt al tientallen jaren Kynologisch instructeurs op. Een jaar geleden is er binnen O&O een werkgroep opgericht om de hoog-risicohondenproblematiek op professionele wijze te belichten, met als doel bij te dragen aan oplossingen. Er is een onderzoek opgezet naar het verantwoord begeleiden en trainen van dit type honden. In dit onderzoek is informatie ingewonnen bij eigenaren en fokkers die op een maatschappelijk verantwoorde wijze met de honden omgaan en die goed kunnen duiden wat de do’s en don’t zijn bij training en opvoeding van het type hond. Naast de al bestaande kennis en ervaring binnen de docentengroep van O&O, is daardoor nu een grote hoeveelheid expertise beschikbaar.
Op veel hondenscholen ontbreekt het tot nu toe nog aan voldoende kennis, vaardigheid en ervaring met betrekking tot hoog-risicohonden. O&O start daarom op zeer korte termijn een bijscholing voor mensen die zijn opgeleid tot Kynologisch Instructeur. Op www.hondenopvoeding.nl en O&O’s facebookpagina komt te staan wanneer deze bijscholing start.
Daarnaast is O&O bezig met de ontwikkeling van een pré-aanschafcursus voor mensen die een hond willen. Deze cursus ligt in lijn met de gedachte van de Staatssecretaris over het belang van tijdige informatievoorziening aan diegenen die een hond overwegen aan te schaffen of adopteren.

Modules (onze bestsellers!)

Ken je hond

Gedrag en leerprincipes
Zonder complete instructeursopleiding toch meer weten van honden en hun gedrag (voorheen module A)
Lees meer

 

Module b

Didactiek en gezondheid
 een theoretisch fundament om verantwoord en eigentijds les te geven aan cursisten en hun honden
Lees meer

 

Module c

Kynologisch instructeur
 Vervolg op modules a en b - Voldoe aan de landelijke eisen met deze opleiding
Lees meer

 

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­