­

logo O&O

logo O&O

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Opleiding & Ontwikkeling voor mens en hond (hierna: O&O) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je lid wordt van O&O, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan O&O verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Opleiding & Ontwikkeling voor mens en hond, Hercules 10, 2221 ME Katwijk, 06-41431399 , KvK nummer 40479415. De functionaris leden- en donateurbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt worden door O&O en voor welk doel

2.1     In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. adresgegevens, eventueel factuur- en/of postadres
 3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) en tenaamstelling
 4. type lidmaatschap
 5. overige persoonskenmerken die je zelf aan ons verstrekt

2.2     In het kader van jouw afname van onze diensten en/of goederen worden naast de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 1. naam, geboortedatum, geslacht en ras (of kruising) van de hond die je meebrengt naar een activiteit
 2. dieetvoorkeur
 3. door jou ingevulde opmerkingen
 4. gevolgde activiteiten (modules, workshops, bijscholingen, examens en lezingen) en bijbehorende resultaten

2.3     O&O verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor registratie van en contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 2. je geboortedatum gebruiken we om vast te stellen of je de minimale leeftijd hebt bereikt om lid te kunnen worden;
 3. je naam, adres, e-mailadres en gegevens inzake (eerdere) deelname aan onze activiteiten en examen(s), dit gebruiken we om het door jou behaalde bewijs van deelname, certificaat of diploma aan te maken en te verzenden. We bewaren de genoemde documenten en de behaalde uitslagen en om te kunnen toetsen of je voldoet aan de toelatingseisen voor onze vervolgactiviteiten en/of examens;
 4. je geslacht wordt gebruikt om alle correspondentie van de juiste aanhef te kunnen voorzien;
 5. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het verzenden van het door O&O uitgegeven vakblad LosVast, het verzenden van uitnodigingen en het geven van informatie over afgenomen diensten en activiteiten van O&O;
 6. je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer wordt gebruikt om jouw betalingen van de contributie, activiteiten (modules, workshops, bijscholingen, examens en lezingen) bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen;
 7. volgens wettelijke verplichtingen gebruiken we jouw naam, adres, IBAN-nummer voor aan jouw gericht facturerings- en betalingsverkeer.

2.4    Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te kunnen vragen naar jouw ervaringen met ons te delen en je te informeren over ontwikkelingen van O&O.

 

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

O&O gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van O&O te kunnen sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

O&O verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, met uitzondering van de in sub 2.3.g) genoemde gegevens. Deze worden ten behoeve van onze wettelijke verplichtingen maximaal 7 jaar bewaard in onze boekhouding.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

O&O neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit maatregelen hebben wij genomen:

5.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft O&O passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt O&O gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5.3    Voor de verzending van LosVast maakt O&O gebruik van diensten van derden, zogenaamde verzenders. Met deze verzenders hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Onze website slaat verschillende soorten gegevens op, afhankelijk van het type interactie dat je hebt met de website. Hieronder volgen enkele van de gegevens die we kunnen opslaan:

 1. je IP-adres: wanneer je de website bezoekt, slaan we het IP-adres op vanaf waar je de website hebt bezocht. Dit helpt om fraude op te sporen en te voorkomen;
 2. browserinformatie: we gebruiken informatie over de browser die je hebt gebruikt om de website te bezoeken, inclusief de versie en het type. Hierdoor is de weergave van onze site het meest prettig leesbaar vanaf het apparaat waarmee je ons bezoekt;
 3. activiteitengegevens: De website kan informatie opslaan over de pagina's die je vanaf je IP-adres hebt bezocht, de inhoud die je hebt gedownload en andere activiteiten die je hebt uitgevoerd tijdens het gebruik van de website;
 4. cookies: De website van O&O maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de veiligheid, de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen;

Het is belangrijk om te weten dat we de gegevens die onze website automatisch verzamelt niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

7. Inzagerecht, verwijdering gegevens, vragen en klachten

7.1    Door in te loggen op Mijn O&O kun je de door O&O geregistreerde persoonsgegevens inzien.
7.2    Via de ledenadministratie van O&O kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. O&O zal je verzoek in behandeling nemen en je hierover binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.3    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
7.4    Als je klachten hebt over de wijze waarop O&O je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
7.5    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

1  september 2023

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

Opleiding Kynologisch Instructeur erkend door:

erkenningen RvB en SPPD

­