­

logo O&O

logo O&O

Opleiding & Ontwikkeling voor mens en hond, vanaf nu: O&O, hanteert een aantal spelregels voor het afsluiten van een lidmaatschap en voor het deelnemen aan een door O&O georganiseerde activiteit: de Algemene voorwaarden. Word je lid en/of schrijf jij je in voor een O&O-activiteit dan accepteer je daarmee deze Algemene voorwaarden.

Je vindt hieronder:

Gebruikte termen in dit document

 • Activiteit; verzamelnaam voor cursussen, modules, workshops en lezingen
 • Activiteitenovereenkomst; een overeenkomst tussen O&O en een natuurlijk persoon (lid c.q. niet-lid) die zich inschrijft voor een activiteit, een inschrijfformulier invult en betaald voor deelname aan deze activiteit.
 • Deelnemer (of cursist) is een persoon die deelneemt aan een activiteit van O&O.
 • Erelid; persoon die (na een speciale verdienste voor O&O) op voordracht van het bestuur benoemd is door de algemene ledenvergadering. Heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering, ontvangt ons vakblad LosVast en onze nieuwsbrief.
 • Een erelid is vrijgesteld van contributie.
 • Gezinslid; persoon (minimaal 18 jaar), woont op hetzelfde adres als een hoofdlid, met stemrecht op de algemene ledenvergadering; ontvangt onze nieuwsbrief. Het gezinslid betaald de helft van de contributie.
 • Hoofdlid; persoon (minimaal 18 jaar) die lid is van O&O met stemrecht op de algemene ledenvergadering; ontvangt ons vakblad LosVast en onze nieuwsbrief.
 • LosVast; een door O&O uitgegeven vakmagazine; er verschijnen 4 uitgaves per jaar.
 • Nieuwsbrief O&O; door O&O wordt 2-3 maal per jaar een nieuwsbrief naar de leden gemaild. Hierin staan o.a. verenigingsnieuws en nieuw geplande activiteiten.

 Lid worden van O&O

Bij je inschrijving als lid dien je minimaal 18 jaar te zijn. Het lidmaatschap is persoonlijk. Je schrijft je in als hoofdlid van onze vereniging via onze website. Woon je op hetzelfde adres als een hoofdlid dan kun je gezinslid worden. Als gezinslid betaal je de helft van het lidmaatschapstarief. Wil je inschrijven als gezinslid? Stuur een e-mail met naam en lidnummer van het hoofdlid en jouw wens om je aan te melden als gezinslid naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Je gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Je betaalt inschrijvingskosten en contributie. We hanteren vanaf het moment van inschrijving voor de hoogte van de contributie verschillende percentages. Als je lid wordt van:

 • 1 januari tot 1 juli, dan betaal je 100% plus inschrijfkosten;
 • 1 juli tot 1 december, dan betaal je 50% plus inschrijfkosten;
 • 1 december tot 1 januari, dan betaal je 0% plus inschrijfkosten.

Bij het aangaan van het lidmaatschap geldt de gedane betaling vanaf de datum van inschrijving tot 31 december van het lopende jaar.
Vanaf het moment dat jij je hebt ingeschreven als hoofdlid, plaatst O&O jouw adres op de verzendlijst voor de eerstvolgende te drukken LosVast. Wil je als hoofdlid alle nummers van een jaargang LosVast ontvangen, dan is het advies om voor 15 februari lid te worden.

In de contributie zijn de verzendkosten voor LosVast binnen Nederland opgenomen. Voor leden die buiten Nederland wonen berekenen we een toeslag voor de verzendkosten naar een buitenlands postadres. Wil je LosVast ontvangen, dan plaats je tijdens het inschrijfproces een vinkje bij ‘Toeslag contributie buitenlands adres’. Het bedrag van de toeslag wordt jaarlijks aangepast naar de gewijzigde posttarieven.
Leden van O&O hebben voordelen van het lidmaatschap, deze voordelen vind je hier.
Via de informatiepagina op onze website kun je lid worden. Je ontvangt na het invullen van het inschrijfformulier en jouw betaling twee mails. Een met de door jou ingevulde gegevens en een mail waarin jouw inloggegevens voor Mijn O&O staan.
Voor het aangaan van een lidmaatschap bij O&O geldt geen wettelijke bedenktijd. Daarom betaalt O&O geen contributie terug. Vooraf kun je op onze website alle relevante informatie vinden om een weloverwogen keuze te maken. Bij vragen kun je contact opnemen met onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jouw lidmaatschap is persoonlijk. Het is mogelijk om de naam van jouw hondenbedrijf boven je eigen naam op de factuur te ontvangen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na verwerking van jouw verzoek ontvang je de daarna toegezonden facturen met de gewenste tenaamstelling.

 

Mijn O&O

Door op onze website in te loggen op Mijn O&O  als lid kun je:

 • jouw persoonlijke gegevens bekijken en deels zelf wijzigen;
 • jouw facturen downloaden of bekijken;
 • jouw inloggegevens aanpassen;
 • zien voor welke activiteit je aangemeld staat.

Opzeggen lidmaatschap

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan doe je dit vóór 1 december van het lopende jaar.
Je kunt dit doen in Mijn O&O  (Mijn gegevens >> Opzeggen lidmaatschap). Hiervan ontvang je direct een bevestigings-email met de datum van jouw opzegging en de stopdatum van jouw lidmaatschap.
Zeg je na 1 december van het lopende jaar op, dan loopt jouw lidmaatschap nog een jaar door en verwachten we daarvoor jouw contributiebetaling na toezending van de factuur.
Al jouw gegevens worden na tijdige opzegging uiterlijk op 30 juni in het opvolgende jaar verwijderd uit onze administratie. Dit geldt ook voor de door ons (sinds 2022) opgeslagen resultaten en bewijzen van deelname, certificaten en diploma’s. We wijzen je hierop, zodat je zelf kunt zorgdragen voor een goede manier van opslag.

Inschrijven voor activiteiten

Leden en niet-leden kunnen deelnemen aan onze lezingen en de module HR-hond op jouw hondenschool (VIP-traject). Deelname aan workshops en de modules A, B en C is alleen mogelijk voor mensen die persoonlijk lid zijn van O&O.
Inschrijven kan via de link op onze website (informatiepagina over betreffende activiteit), door het inschrijfformulier in te vullen en betaling van het volledige bedrag en is niet vrijblijvend (zie Annuleren).
Als lid kun je inschrijven op de website van O&O ( Mijn O&O ). Zodra je ingelogd bent zie je in het menu onder Activiteiten de op dat moment beschikbare activiteiten.
Inschrijven door niet-leden kan via deze link: https://hondenopvoeding-site.e-captain.nl/activiteiten. Niet-leden zien daar direct wat hun mogelijkheden zijn.
De inschrijfprocedure: Klik op de activiteit naam (in blauw weergegeven) waarvoor je wilt inschrijven, lees de informatie en klik op inschrijven. Vul het digitale inschrijfformulier volledig in en klik op ‘verder’. Vervolgens zie je de activiteit waarvoor je inschrijft en de te betalen kosten. Kies je betaalwijze -iDEAL (NL) of SOFORT (D) of Bancontact (B) – en klik op afronden. Volg de aanwijzingen/stappen om de betaling te doen.
Direct na de inschrijving wordt er automatisch een e-mail met bevestiging naar jou verzonden. (Niet ontvangen? Ook niet in je spam? Neem dan contact op met het cursusbureau Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .) De bevestiging, samen met het ingevulde digitale inschrijfformulier en de betaling gelden tezamen als activiteitenovereenkomst.

Staat bovenaan bij de activiteit ‘Deze activiteit zit vol. Je kunt op de wachtlijst geplaatst worden’, dan kun je op dat moment inschrijven. Zo kom je op de wachtlijst voor deze specifieke module. Uiteraard betaal je niet voor jouw inschrijving op de wachtlijst. Als een van de ingeschreven deelnemers (voor de gekozen activiteit) uitvalt, kun je benaderd worden door het cursusbureau om je alsnog in te schrijven voor de vrijgevallen cursusplaats. De eerste op de wachtlijst wordt benaderd, ziet deze af van inschrijving, dan wordt de volgende benaderd etc. Zodra de activiteit van start gaat vervalt de wachtlijst!*

*Lukte het je niet om voor de betreffende activiteit geplaatst te worden? In onze nieuwsbrief en op onze Facebookpagina  worden de nieuw geplande data aangekondigd. We bieden je op onze website de mogelijkheid om je aan te melden op een algemene wachtlijst, dan krijg je gelijk een seintje zodra je kunt inschrijven voor de nieuw geplande module van jouw keuze.

O&O behoudt zich het recht voor om een activiteit te verplaatsen naar een andere datum of andere data. De ingeschreven deelnemers van de betreffende activiteit ontvangen hiervan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit bericht. Bij overmacht kan dit bericht tot een dag voor de start plaatsvinden. Op dat moment kan de deelnemer afzien van deelname aan de activiteit. Zie hiervoor Annuleren.
Overleg over (deelname aan) activiteiten kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Prijs van een activiteit
De prijs van een activiteit staat op onze website bij de omschrijving van deze activiteit, ook is de prijs zichtbaar tijdens het inschrijvingsproces.

In de prijs voor de activiteit zijn inbegrepen:

 • vermelde lesdag(en)/-dagdeel/-dagdelen van de betreffende activiteit op de website;
 • eenmaal een geplande toets bij Module A;
 • eenmaal een gepland theorie-examen bij Module C;
 • het cursusboek (PDF) en/of het cursusmateriaal zoals vermeld bij de activiteit;
 • koffie/thee en lunch, als de activiteit op locatie plaats vindt;
 • het digitaal toegezonden certificaat of bewijs van deelname (mits voldaan wordt aan de eisen in de omschrijving van de activiteit);
 • het eenmalig per post toegezonden diploma kynologisch instructeur, na het met goed gevolg afleggen van de modules A, B en C.

Opleidingstraject kynologisch instructeur
Om gediplomeerd kynologisch instructeur te kunnen worden, dien je bij O&O de volgende modules te behalen:

 • Module A – Ken de hond (certificaat)
 • Module B – Train de hond (bewijs van deelname)
 • Module C – Train de mens (diploma na behalen theorie- en praktijkexamen)

Na het behalen van je certificaat Module A – Ken de hond heb je maximaal 5 jaar de tijd om jouw theorie- en praktijkexamen van Module C – Train de mens te behalen. En daarmee jouw diploma kynologisch instructeur. We hanteren hiervoor de toets datum van het door jou behaalde certificaat Module A – Ken de hond.

Aanwezigheidsplicht
Je dient minimaal 75% van alle lesdag(del)en van de module aanwezig te zijn om deel te mogen nemen aan een bijbehorend examen. Als er geen examen verbonden is aan een module, dan dien je 75% van alle lesdag(del)en aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor een bewijs van deelname.
De deelnemer dient in geval van verhindering, vooraf het cursusbureau of de betreffende docent(en) schriftelijk te informeren. Als een lesdag(deel) gemist wordt en de cursusleiding is van mening dat deze lesdag ingehaald kan worden, dan ontvangt de deelnemer hiervoor een factuur à € 100,00 voor een in te halen lesdag of à € 50,00 voor een in te halen dagdeel.

Toets module A - Ken de hond
De deelnemer heeft, na voldaan te hebben aan de hiervoor genoemde aanwezigheidsplicht gedurende module A – Ken de hond, het recht om deel te nemen aan de theorie-toets, deze toets is inbegrepen in het cursusbedrag.
Wanneer je als deelnemer niet op de geplande toets kunt verschijnen, dan dien jij je ten minste drie weken voor de toets schriftelijk af te melden bij het cursusbureau. Als jij je niet tijdig hebt afgemeld, dan vervalt deze toets en dien je zelf in te schrijven voor een theorie-hertoets en hiervoor te betalen.
In het geval dat de toets met onvoldoende resultaat wordt afgesloten kan maximaal tweemaal voor een hertoets ingeschreven worden. De kosten voor een hertoets bedragen € 50,00. Mocht de deelnemer de toets drie maal niet behaald hebben, dan kan de deelnemer zich opnieuw voor de cursus inschrijven.
In uitzonderingsgevallen kan er een mondelinge (her)toets worden aangevraagd bij het cursusbureau. De extra kosten voor een mondelinge toets bedragen € 35,00.

Examens module C – Train de mens

Theorie-examen

De deelnemer heeft na het voldoen aan de aanwezigheidsplicht het recht om deel te nemen aan het theorie-examen. Het theorie-examen is inbegrepen in de moduleprijs. Kun je als deelnemer niet aanwezig zijn op de examendatum waarvoor je bent aangemeld, dan dien jij je ten minste drie weken voor het examen schriftelijk af te melden bij het cursusbureau. Heb jij je niet tijdig afgemeld, dan dien je zelf in te schrijven voor een theorie-herexamen en hiervoor te betalen.

Herexamen: In het geval dat het theorie-examen niet met voldoende resultaat wordt afgesloten kan tweemaal een herexamen worden aangevraagd. De kosten voor een herexamen theorie bedragen € 50,00. Als het examen na 3 keer niet is behaald kan opnieuw voor de activiteit/cursus worden ingeschreven om alsnog te kunnen slagen voor de opleiding tot kynologisch instructeur.
Het is mogelijk om een (her)examen mondeling af te leggen, dit in overleg met de cursusleiding. De extra kosten voor een mondeling herexamen bedragen € 35,00.

Praktijkexamen

Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen van module C – Train de mens moet de deelnemer aan alle voorwaarden voor het afronden van het cursustraject voldoen.

Voor het praktijkexamen behorende bij module C – Train de mens mag eenmaal herexamen worden gedaan. Een tweede herexamen is alleen mogelijk na overleg met het cursusbureau en goedkeuring door de docenten. Als het herexamen (of eventueel een tweede herexamen) niet is behaald kan opnieuw voor de cursus worden ingeschreven. Voor het praktijk(her)examen dient de deelnemer zich in te schrijven ( Mijn O&O: zie De inschrijfprocedure). De prijs van een praktijk (her)examen bedraagt € 100,00.

Betaling (en factuur opvragen)
Zodra je (als lid of niet-lid) inschrijft voor een activiteit betaal je per iDEAL (of SOFORT of Bancontact). Op dat moment wordt er automatisch een factuur aangemaakt.
Leden kunnen in Mijn O&O de factuur vinden onder Mijn gegevens/Mijn facturen. Indien gewenst kun je als niet-lid kan de factuur opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Annuleren
De activiteitenovereenkomst kan binnen 2 weken (wettelijke bedenktijd) na inschrijving kosteloos ontbonden worden, vul daarvoor het bedenktijdformulier/herroepingsformulier in op onze website en stuur het in. Na tijdige ontvangst van dit formulier, wordt het betaalde bedrag voor de activiteit binnen 14 dagen overgeboekt naar het IBAN-nummer waarvan de betaling is gedaan.
Ben je begonnen met de opleiding tijdens de bedenktijd? Dan geldt de bedenktijd niet meer en betaal je de kosten die we als opleider maken. Denk hierbij aan kosten voor locatie, catering, docenten en lesmateriaal.
Na de herroepingsperiode van 14 dagen kan de overeenkomst alleen onder voorwaarden worden ontbonden. Tot het moment van aanvang van de activiteit worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt bij ontbinding van de activiteitenovereenkomst volgens het onderstaande schema een percentage van de activiteit prijs ingehouden op de creditfactuur.

Annuleringsmoment
van de activiteit:
 0-14 dagen na
inschrijving voor
activiteit
> 1 maand voor
aanvang activiteit
1 maand tot 14
dagen voor
aanvang activiteit
Binnen 14 dagen
voor aanvang activiteit
Activiteit is gestart
 Wat zijn jouw kosten:  Geen kosten* Inschrijfkosten € 15,00  Inschrijfkosten € 15,00  Geen restitutie  Geen restitutie
   * binnen deze 14 dagen gestart met de activiteit? Zie laatste kolom.  plus 20% van activiteitsprijs plus 70% van activiteitsprijs  100% van activiteitsprijs  100% van activiteitsprijs

 

Annuleren kun je via  Mijn O&O (Activiteiten). Daarna ontvang je een bevestiging per e-mail. Binnen 14 dagen na annulering vindt er een verrekening volgens de gemaakte creditfactuur plaats. Een eventuele toelichting kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Overleg over annulering kan alleen met het cursusbureau. 
Bij annulering binnen veertien dagen voor aanvang van de activiteit, vindt geen restitutie van de betaalde prijs plaats.
Tot 1 week voor aanvang van de opleiding kun je een andere deelnemer aanmelden die jouw plaats in de module overneemt. Dit is alleen mogelijk als die ander op het moment van aanmelden aan alle voorwaarden voldoet om aan de cursus deel te mogen nemen en de cursus geheel betaald is. Zodra de andere deelnemer geaccepteerd is en betaald heeft, ontvangt de oorspronkelijke deelnemer een creditfactuur voor het bedrag van de activiteit minus € 15,00 administratiekosten.

Annulering door O&O
Als een activiteit geannuleerd is door O&O dan ontvangen alle ingeschreven deelnemers hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week** voor de geplande startdatum, bericht. In dit bericht wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de door O&O nieuw te plannen vervangende activiteit. Mocht deelname aan die vervangende activiteit niet passen, dan kan binnen 14 dagen na het bericht kosteloos worden geannuleerd. En wordt het betaalde bedrag voor deze activiteit binnen 14 dagen overgeboekt naar het IBAN-nummer waarvan de betaling is gedaan.

** In geval van overmacht kan O&O het bericht tot 24 uur voor de start van de activiteit naar de deelnemers sturen.

Deelname en aansprakelijkheid
Deelnemers dienen de aanwijzingen en richtlijnen van de cursusleiding op te volgen. 
Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door henzelf of de door hen meegebrachte hond. Zij dragen er zorg voor dat zowel zijzelf als de door hen begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn. 
Ook zorgen zij ervoor dat de door hen begeleide hond gezond, vrij van parasieten en voldoende ingeënt (dit mag in het paspoort worden aangetoond door titerbepaling) is.
Tijdens de theoriemodules en de examens is het de cursist niet toegestaan een hond met zich mee te brengen anders dan een officieel erkende hulp- of assistentiehond.

Eigendom cursusinhoud
De inhoud van de (cursus)boeken en van overig lesmateriaal is eigendom van O&O en mag op generlei wijze worden verveelvoudigd, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van O&O.

Privacyverklaring O&O
Voor alle persoonsgegevens die O&O verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of ander geïnteresseerden is er een privacyverklaring opgesteld. Deze kun je hier vinden. Tijdens het aanmelden als lid en inschrijven als deelnemer aan een activiteit verklaar je dat je hiermee akkoord gaat.

Klachten
Eventuele klachten over de kwaliteit van de cursus kan men schriftelijk indienen bij het secretariaat van O&O. Zie hiervoor de klachtenprocedure.

Tenslotte
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van O&O eventueel in samenspraak met de cursusleiding.
In uitzonderlijke gevallen kan, in overleg met de cursusleiding en/of het bestuur worden afgeweken van deze cursusvoorwaarden.

Boekel, 1 september 2023

Waar wij voor staan

Duim omhoog
Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering.

 

Praktijkoefening zit
Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen.

 

Diverse handen
Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen.

 

hondenneus
Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Vergrootglas
Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Schakels
43 jaar ervaring!
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd. O&O is een door het CKI (RvB) en SPPD geaccrediteerd opleidingsinstituut.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

Opleiding Kynologisch Instructeur erkend door:

erkenningen RvB en SPPD

­