­

phone

desktop

 

zondag 25 november 2018 om 13:00 uur

aansluitend aan de ledenvergadering de lezing van Chantal Kapteijn

Locatie: Hotel Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

 

Agenda

 

 

  1. Opening en mededelingen

  2. Vaststelling agenda

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018

  4. Ingekomen stukken

  5. Begroting 2019

  6. Opleidingen

  7. Wat verder ter tafel komt

  8. Rondvraag

  9. Datum volgende vergadering

  10. Sluiting

Voor leden zijn de volgende documenten te raadplegen in de ledenbibliotheek (eerst inloggen!)

­

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan en je wordt als eerste op de hoogte gehouden van activiteiten, lezingen, acties, onderzoeksresultaten etc!

 

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06-12113055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­