­

phone

logo O&O

Afgelopen zondag 26 januari 2020 heeft de ALV van O&O een nieuw bestuur gekozen. Zoals bekend was er door een aantal kaderleden een onderzoekscommissie in het leven geroepen die de taak kreeg om de toekomst van O&O te onderzoeken. Hier kwam een zeer positief advies uit naar voren alsook een aantal commissieleden dat zich als bestuur wilde formeren.

 
 Als voorzitter is Eva Frerichs gekozen. De functie van secretaris wordt bekleed door Johan van Rooij.
 De functie van penningmeester is op dit moment vacant. Tijdens de ALV werd Hans van Wurmond voorgesteld en verkozen voor deze functie. Echter omdat de inschrijving in het ledenbestand van Hans van Wurmond wegens tijdsdruk binnen de onderzoekscommissie niet op tijd is gedaan, kon hij niet officieel aangesteld worden. Hij is op dit moment als penningmeester ad interim binnen het bestuur aanwezig en zal tijdens de volgende ALV in mei officieel worden aangewezen als penningmeester.
 
 Paul Janzen heeft de functie van algemeen bestuurslid op zich genomen met als hoofdtaak automatisering. De vijfde bestuursfunctie van algemeen bestuurslid is op dit moment vacant, maar wordt tot de nieuwe ALV bekleed door Pascalle Roulaux (die ook lid was van de onderzoekscommissie) als stagiair. Zij kan in mei dan officieel voorgesteld en verkozen worden.
 
 Het bestuur heeft een behoorlijk takenpakket waar ze enthousiast en deskundig mee aan de slag gaat. Speerpunten zijn de automatisering en het cursusbureau.
 Met vragen kun je via e-mail terecht bij de verschillende bestuursleden. De contactgegevens staan achterin de nieuwe LosVast.

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­